Editorial Board

Chairman

 

Qiang LU, Tsinghua Univ., China

 

 

Vice Chairman   

 

Zhiqing YAO,  Xuchang Ketop Electrical Research Institute, China

 

Editor-in-Chief

 

Shijie CHENG,  Huazhong Univ. of Science and Technology, China

Deputy Editor-in-Chief

 

Chengshan WANG, Tianjin Univ., China

Chongqing KANG, Tsinghua Univ., China

Xinzhou DONGTsinghua Univ., China

Mahmud Fotuhi Firuzabad  Sharif University of Technology, Iran 

Editorial Board Members

 

Siqi BU The Hong Kong Polytechnic Univ., China
Jun CAO Luxembourg Institute of Science and Technology, Luxembourg
Singh CHANAN Texas A&M Univ., USA
Chen CHEN Xi’an Jiaotong Univ., China
Haoyong CHEN South China Univ. of Technology, China
Laijun CHEN Tsinghua Univ., China
Lei CHEN Wuhan Univ., China
Xingang CHEN Chongqing Univ. of Technology, China
Yanbo CHEN North China Electric Power Univ., China
Yandong CHEN Hunan Univ., China
Zhe CHEN Aalborg Univ., Denmark
Chi Yung CHUNG Univ. of Saskatchewan, Canada
Antonio CONEJO The Ohio State Univ.,USA
Peter CROSSLEY The Univ. of Manchester,UK
Hantao CUI Oklahoma State University, USA
Yi DING Zhejiang Univ., China
Jiakun FANG Huazhong Univ. of Science and Technology, China
Rodolfo C. C. Flesch  Federal University of Santa Catarina, Brazil
Chenghong GU Univ. of Bath, UK
Wei GU Southeast Univ., China
David HE Fujitsu Labs of America, USA
Junjie HU North China Electric Power Univ., China
Patrick HU The Univ. of Auckland, New Zealand
Tao HUANG Politecnico di Torino, Italy
Johann JAGER Univ. of Erlangen-Nuremberg, Germany
Ke JIA North China Electric Power Univ., China
Lin JIANG Univ. of Liverpool, UK
Tao JIN Fuzhou Univ., China
Yong-Cheol KANG Chonbuk National Univ., Korea
Abdollah KAVOUSI-FARD Shiraz University of Technology, Iran
Chul-Hwan KIM Sungkyunkwan Univ., Korea
Benjamin KROPOSKI Director– Power Systems Engineering Center , USA
Seung-Jae LEE Myongji Univ., Korea
Bin LI Tianjin Univ., China
Jinghua LI Guangxi Univ., China
Qi LI Southwest Jiaotong Univ., China
Xiangjun LI China Electric Power Research Institute, China
Zuyi LI Illinois Institute of Technology, USA
Siyang LIAO Wuhan Univ., China
Tek Tjing LIE Auckland Univ. of Technology, New Zealand
Zhenzhi LIN Zhejiang Univ., China
Hao LIU North China Electric Power Univ., China
Nian LIU North China Electric Power Univ., China
Zongxiang LU Tsinghua Univ., China
Pierluigi MANCARELLA The Univ. of Melbourne,  Australia
Vladimiro MIRANDA Univ. of Porto, Portugal
Farhad NAMDARI Lorestan Univ., Iran
Mark O'MALLEY Univ. College Dublin, Ireland
Miguel ORTEGA-VAZQUEZ The Univ. of Washington, USA
Jinxin OUYANG Chongqing Univ., China
Dehghanian PAYMAN    George Washington University, USA
Meysam QADRDAN Cardiff University, UK
Ali RAZA The Univ.y of Lahore, Pakistan
Mohammad SHAHIDEHPOUR Illinois Institute of Technology, USA
Chanan SINGH Tsinghua UnivTexas A&M Univ., USA
Wenxiang SONG Shanghai Univ., China
Yi TANG Southeast Univ., China
Sidhu, S. TARLOCHAN Univ. of Western Ontario, Canada
Bin WANG Tsinghua Univ., China
Bo WANG Wuhan Univ., China
Yanbo WANG Aalborg University, Denmark
Dan WANG Tianjin Univ., China
Fei WANG North China Electric Power Univ., China
Huaizhi WANG Shenzhen Univ., China
Keyou WANG Shanghai Jiao Tong Univ., China
Yang WAGN Sichuan Univ., China
Yingjie WANG Univ. of California, USA
Zhaoyu WANG Iowa State Univ., USA
Jianzhong WU Cardiff Univ., UK
Qiuwei WU Department of Electrical Engineering, Technical Univ. of Denmark, Denmark
Yue XIANG Sichuan Univ., China
Junjun XU Nanjing Univ. of Posts and Telecommunications, China
Lie XU Univ. of Strathclyde, UK
Yan XU Nanyang Technological Univ., Singapore
Jinyue YAN Kungliga Tekniska högskolan, Sweden
Ming YANG Shandong Univ., China
Qiang YANG Zhejiang Univ., China
Zhifang YANG Chongqing Univ., China
Wei YAO Huazhong Univ. of Science and Technology, China
Tao YU South China Univ. of Technology, China
Ning ZHANG Tsinghua Univ., China
Xiaoping ZHANG Univ. of Birmingham, UK
Xin ZHANG Brunel University, UK
Zhenyuan ZHANG Univ. of Electronic Science and Technology, China
Haoran ZHAO Shandong Univ., China
Junbo ZHAO University of Connecticut, USA
Bin ZHOU Hunan Univ., China
Yue ZHOU Cardiff University, UK

 

 

Editorial Department 

 

Editorial Office Director : Wanlin HAN

Secretary of Editorial Board: Xinli JIANG, Jinmei SHI,Wei XU

English Language Editor : Alan SingletonM, Lie XU